Terms of service

1. GENERAL

Luethan nämä Käyttöehdot huolellisesti ennen Liikuttajat -palvelun käyttöä. Ethän käytä Liikuttajat -palvelua, mikäli et hyväksy näitä Käyttöehtoja. Näitä Käyttöehtoja sovelletaan kaikkeen Liikuttajat -palvelun käyttöön sekä näiden Käyttöehtojen mukaisesti tehtyihin Ostosopimuksiin. Liikuttajat -palvelun tarkemman kuvauksen ja Liikuttajat -palvelun laitteistovaatimuksiin liittyvät lisätiedot löydät osoitteesta www.liikuttajat.fi.

2. LIIKUTTAJAT OY

Yrityksen tiedot:

  • Liikuttajat Oy (Y-tunnus: 3015026-1)
  • Raatihuoneenkatu 21-23, 13100 Hämeenlinna,

Kotipaikka: Hattula

3. MÄÄRITELMÄT

Liikuttajat -palvelu” tarkoittaa Liikuttajat Oy:n tarjoamaa tuotteiden ja palveluiden välitys- ja verkkokauppapalvelua Liikuttajat-sovelluksen tai Liikuttajat -verkkosivujen (www.liikuttajat.fi) kautta. Liikuttajat Oy tarjoaa Liikuttajat -palvelussa myös mahdollisuuden maksaa tilattu tuote tai palvelu.

Käyttöehdot” tarkoittaa näitä ehtoja, joiden hyväksyminen on edellytys Liikuttajat -palvelun käytölle. Käyttöehdoissa määritellään Liikuttajat Oy:n vastuu tuotteiden ja palvelujen välittäjänä ja Käyttäjän oikeudet ja velvollisuudet Liikuttajat -palvelun käyttäjänä ja ostajana.

Yhteistyökumppani” tai ”Liikuttaja” tarkoittaa tämän sopimuksen ulkopuolista palvelun tarjoajaa tai muuta Liikuttajat Oy:n kanssa yhteistyösopimuksen allekirjoittanutta yhteistyökumppania, joka tarjoaa tuotteitaan tai palveluitaan Liikuttajat -palvelun kautta.

Käyttäjä” tai ”sinä” tarkoittaa Liikuttajat -palvelua käyttävää yritystä, yhteisöä tai yksityistä henkilöä.

Ostosopimus” tarkoittaa Tilauksen tekemisen yhteydessä syntyvää sopimusta Yhteistyökumppanin tarjoamien tuotteiden tai palveluiden ostamisesta. Käyttäjän tehdessä Tilauksen millä tahansa maksutavalla Ostosopimus muodostaa sitovan sopimuksen Palveluntarjoajan ja Käyttäjän välille.

Liikuttajat -sovellus” tarkoittaa Liikuttajat Oy:n luonnollisille henkilöille ja oikeushenkilöille tarjoamaa digitaalista sovellusta nimeltä Liikuttajat, jonka kautta Käyttäjä voi ostaa Yhteistyökumppaneiden palveluja tai tuotteita. (ei vielä käytössä)

Tilaus” tarkoittaa Käyttäjän tekemää sitovaa tahdonilmaisua Liikuttajat -palvelussa hyväksyä Yhteistyökumppani palvelu Liikuttajat -palvelussa esitetyin ehdoin.

4. LIIKUTTAJAT -PALVELUN KÄYTTÖ JA PERUUTUSEHDOT

4.1. Liikuttajat Oy tarjoaa alustan, jota Käyttäjä voi käyttää tuotteiden tai palveluiden ostamiseen valitsemaltaan Yhteistyökumppanilta.

4.2. Yhteistyökumppanit antavat tiedot Liikuttajat -palvelussa tarjoamistaan tuotteista tai palveluista, mukaan lukien niiden hinnat. Yhteistyökumppani voi myös soveltaa Liikuttajat -palvelussa ilmoittamiaan lisäehtoja Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välisiin myynteihin ja ostoihin. Valitsemalla Liikuttajat -palvelussa Yhteistyökumppanilta ostettavan palvelun Käyttäjä tekee sitovan Tilauksen kyseisestä palvelusta niillä ehdoilla, jotka Liikuttajat -palvelussa ennen tilausta Käyttäjälle esitetään. Vastaanotettuaan Käyttäjän Tilauksen Liikuttajat Oy välittää Tilauksen tiedot Yhteistyökumppanille. Yhteistyökumppanin hyväksyttyä Tilauksen ja Liikuttajat Oy:n toimitettua Käyttäjälle tilausvahvistuksen Yhteistyökumppanin puolesta, syntyy Yhteistyökumppanin ja Käyttäjän välille sitova Ostosopimus. Liikuttajat Oy toimittaa Käyttäjälle kuitin Yhteistyökumppanin puolesta sähköpostitse rekisteröityessäsi ilmoittamaasi sähköpostiosoitteeseen.

4.3. Käyttäjän valitsema Yhteistyökumppani tuottaa Käyttäjän valitseman tuotteen tai palvelun. Liikuttajat Oy ei ole vastuussa Käyttäjälle siitä, täyttääkö Yhteistyökumppani Ostosopimuksen mukaiset velvoitteensa sovitusti.

4.4. Palveluntuottaja määrittelee jokaisen tuotteen tai palvelun kohdalla toimitus- ja peruutusehdot erikseen ostotapahtuman yhteydessä.

Tietoa Yhteistyökumppaneista sekä Yhteistyökumppaneiden tarjoamista palveluista löydät Liikuttajat -sovelluksesta sekä www.liikuttajat.fi -internetsivuilta.

5. KÄYTTÄJÄTILIT

5.1. Sinulla on rajoitettu, ei-yksinomainen, ei-siirtokelpoinen, ja ei-alilisensoitava oikeus käyttää Liikuttajat -palvelua siinä muodossa, jossa se sinulle kulloinkin tarjotaan. Käyttöoikeus on rajattu ainoastaan näiden Käyttöehtojen mukaisiin tarkoituksiin.

5.2. Voidakseen käyttää Liikuttajat -palvelua Käyttäjän tulee luoda käyttäjätili Liikuttajat -palvelussa annettujen ohjeiden mukaisesti. Liikuttajat -palvelun käyttäjätilit ovat henkilökohtaisia. Käyttäjä sitoutuu pitämään salassa ja suojaamaan kolmansilta osapuolilta tilitietonsa ja muut vastaavat tiedot, joilla Käyttäjä pääsee kirjautumaan henkilökohtaiselle käyttäjätilille. Yhdellä Käyttäjällä voi olla vain yksi henkilökohtainen käyttäjätili.

5.3. Mikäli Käyttäjä epäilee käyttäjätilinsä olevan luvattomasti kolmannen osapuolen käytössä tai epäilee kolmannella osapuolella olevan hallussaan tietoja, joilla kolmas osapuoli pääsee käsiksi käyttäjätiliin, tulee Käyttäjän välittömästi ilmoittaa tästä Liikuttajat Oy:lle. Käyttäjä on vastuussa kaikesta Liikuttajat -palveluun liittyvästä käyttäjätilinsä käytöstä.

5.4. Liikuttajat Oy:llä on oikeus poistaa käyttäjätili, jos käyttäjätili on sisällöltään tai tiedoiltaan virheellistä, epätäydellistä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai joka on annettu myöhässä tai joka on muulla tavoin haitallista.

6. MAKSUT

6.1. Käyttäjä maksaa Tilauksessa määritetyn hinnan sopivaa Liikuttajat -palvelussa saatavilla olevaa maksutapaa käyttäen. Liikuttajat Oy kerää kaikki maksut Käyttäjiltä Yhteistyökumppanin puolesta. Käyttäjän maksuvelvollisuus syntyy Liikuttajat -palvelun kautta suoritetun Tilauksen tekohetkellä.

6.2. Käyttäjä voi täyttää maksuvelvollisuutensa ainoastaan Liikuttajat -palvelussa tarjolla olevia sähköisiä maksutapoja käyttäen. Kun Käyttäjä on maksanut kauppahinnan Liikuttajat Oy:lle, on Käyttäjä täyttänyt maksuvelvollisuutensa Yhteistyökumppanille.

6.3. Maksu veloitetaan automaattisesti Käyttäjän luotto- tai pankkikortilta tai muulta maksuvälineeltä tilauksen tekemisen yhteydessä. Liikuttajat Oy:lla on oikeus veloittaa katevaraus Käyttäjän luottokortilta Yhteistyökumppanin puolesta, kun Tilaus on tehty Liikuttajat -palvelun kautta. Liikuttajat Oy käyttää ulkopuolista maksupalveluntarjoajaa maksujen käsittelyyn.

6.4. Verkkopalvelun ja palvelun käyttöön liittyvien maksujen tai hyvitysten käsittelyyn sovelletaan näiden käyttöehtojen lisäksi Maksunkäsittelijän ja maksukorttisi myöntäjän käyttöehtoja ja yksityisyyden suojaa koskevia käytäntöjä.

6.5. Liikuttajat Oy ei vastaa maksunkäsittelijän mahdollisista virheistä. Kun käytät palvelua, Liikuttajat Oy saa tiettyjä tapahtumatietoja, joita Liikuttajat Oy käyttää pelkästään yksityisyydensuojaa ja evästeitä koskevan ilmoituksensa mukaisesti.

7. IMMATERIAALIOIKEUDET

7.1. Kaikki immateriaalioikeudet Liikuttajat -palveluun tai siihen liittyvään dokumentaatioon ja niiden osiin ovat yksinomaan Liikuttajat Oy:lla ja/tai sen alihankkijoiden/lisenssinantajien omaisuutta. ” Immateriaalioikeudet” tarkoittavat tekijänoikeuksia ja lähioikeuksia (mukaan lukien tietokantojen ja luettelojen suoja sekä oikeus valokuvaan), patentteja, hyödyllisyysmalleja, mallioikeuksia, tavaramerkkejä, toiminimiä, liikesalaisuuksia, know-how’ta ja mitä tahansa muuta rekisteröitävää tai rekisteröimätöntä immateriaalioikeutta.

7.2. Nämä Käyttöehdot eivät anna Käyttäjälle mitään immateriaalioikeuksia Liikuttajat -palveluun ja Liikuttajat Oy tai sen alihankkijat/lisenssinantajat varaavat kaikki oikeudet, joita ei tässä Sopimuksessa nimenomaisesti myönnetä.

8. MUUT LIIKUTTAJAT -PALVELUN KÄYTTÖÄ KOSKEVAT EHDOT

8.1. Liikuttajat -palvelua saavat käyttää vain 18-vuotiaat ja sitä vanhemmat henkilöt.

8.2. Käyttäjän tulee noudattaa kaikkea soveltuvaa lainsäädäntöä ja muita soveltuvia säännöksiä käyttäessään Liikuttajat -palvelua.

8.3. Liikuttajat Oy kehittää Liikuttajat -palvelua jatkuvasti. Liikuttajat Oy voi poistaa tai muuttaa Liikuttajat -palvelun osia kokonaan tai osittain, mukaan lukien Liikuttajat -palvelussa saatavilla olevia ominaisuuksia, tuotteita tai Yhteistyökumppaneita.

8.4. Käyttäessäsi Liikuttajat -palvelua saatat törmätä sisältöön tai tietoon, joka on virheellistä, epätäydellistä, harhaanjohtavaa, laitonta, loukkaavaa tai joka on annettu myöhässä tai joka on muulla tavoin haitallista. Liikuttajat Oy ei pääsääntöisesti tarkasta Yhteistyökumppanien Liikuttajat -palveluun lisäämää sisältöä. Liikuttajat Oy ei ole vastuussa kolmansien osapuolien (mukaan lukien Yhteistyökumppanit) Liikuttajat -palveluun lisäämästä sisällöstä tai tällaisen sisällön käytöstä aiheutuneista vahingoista.

8.5. Käyttäjä on vastuussa kaikkien Liikuttajat -palvelun käyttöön tarvittavien laitteiden tai välineiden (kuten matkapuhelimien) ja yhteyksien hankkimisesta ja ylläpidosta sekä näihin liittyvistä kustannuksista.

8.6. Käyttäjä ei saa (i) käyttää tai yrittää käyttää toisen henkilön henkilökohtaista Liikuttajat -käyttäjätiliä tai toisen henkilön henkilökohtaista maksuvälinettä eikä pääsyä toisen henkilön henkilökohtaisiin maksutietoihin Liikuttajat -palvelun kautta ilman tämän toisen henkilön hyväksyntää; (ii) kopioida, muokata tai luoda johdannaisteoksia Liikuttajat -palvelusta tai mistään siihen liittyvästä teknologiasta; (iii) takaisin mallintaa, purkaa tai muuten yrittää saada selville Liikuttajat -palvelun tai siihen liittyvien teknologioiden tai niiden osien lähdekoodia; (iv) poistaa tekijänoikeuteen, tavaramerkkeihin tai muihin vastaaviin oikeuksiin viittaavia merkintöjä Liikuttajat -palvelusta; (v) poistaa, peittää tai piilottaa mitään Liikuttajat -palvelussa esillä olevaa mainosta; (vi) kerätä, käyttää, kopioida tai siirtää Liikuttajat -palvelusta saamaansa tietoa ilman Liikuttajat Oy:n etukäteistä kirjallista hyväksyntää; (vii) hyödyntää botteja tai muita automatisoituja työkaluja Liikuttajat -palvelua käyttäessään; (viii) luoda käyttäjätiliä Liikuttajat -palveluun käyttäen toisen henkilön tunnistetietoja tai muita virheellisiä tietoja; tai (ix) käyttää Liikuttajat -palvelua muiden kuin Liikuttajat Oy:n tarjoamien käyttöliittymien, kuten Liikuttajat verkkosivujen ja Liikuttajat -sovelluksen, kautta.

8.7. Liikuttajat Oy:llä on oikeus poistaa Käyttäjä Liikuttajat-palvelusta välittömästi ja/tai olla hyväksymättä tai perua kaikki Käyttäjän tekemät Tilaukset mikäli (i) Käyttäjä väärinkäyttää Liikuttajat-palvelua taikka häiritsee Liikuttajat-palvelun käyttöä tai aiheuttaa vahinkoa Liikuttajat-palvelulle, Yhteistyökumppanille, Liikuttajat Oy:lle tai Liikuttajat Oy:n työntekijöille, (ii) Liikuttajat Oy:llä on perusteltu syy epäillä Käyttäjän käyttävän Liikuttajat-palvelua vilpillisesti, (iii) Käyttäjä tekee virheellisen Tilauksen (esimerkiksi jättämällä maksamatta) tai toimii muutoin näistä Käyttöehdoista johtuvien velvoitteidensa vastaisesti; (iv) Liikuttajat Oy:llä on perusteltu epäilys Tilauksen aitoudesta tai oikeudesta. Jos Liikuttajat Oy palauttaa jo maksetun Tilauksen hinnan Käyttäjälle, hinta palautetaan samalle henkilökohtaiselle käyttäjätilille, jolta Käyttäjä on suorittanut maksun.

8.8. Käyttäjistä kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjä on Liikuttajat Oy, ellei toisin ole ilmoitettu. Liikuttajat Oy käsittelee Käyttäjistä kerättyjä henkilötietoja tietosuojaselosteensa mukaisesti.

8.9. Käyttäessään Liikuttajat-sovellusta tai Liikuttajat-palvelua Käyttäjän on noudatettava soveltuvia kolmansien osapuolten käyttöehtoja.

8.10. Käyttäjä vakuuttaa, että (i) hän ei ole valtiossa, joka on Yhdysvaltojen hallituksen asettaman kauppasaarron alainen, tai jonka Yhdysvaltojen hallitus on määritellyt ”terrorismia tukevaksi” valtioksi; ja että (ii) hän ei ole listattuna millään Yhdysvaltojen hallituksen ylläpitämällä kiellettyjen tai rajoitettujen toimijoiden listalla.

9. VOIMASSAOLO JA IRTISANOMINEN

9.1. Nämä Käyttöehdot ovat voimassa Liikuttajat Oy:n ja Käyttäjän välillä niin kauan, kun Käyttäjä käyttää Liikuttajat-palvelua.

9.2. Käyttäjä voi milloin tahansa lopettaa Liikuttajat-palvelun käyttämisen. Liikuttajat Oy voi milloin tahansa lopettaa Liikuttajat-palvelun tarjoamisen pysyvästi tai väliaikaisesti.

10. VALITUKSET

10.1. Huomioithan, että Liikuttajat-palvelu voidaan milloin tahansa keskeyttää tai pysyvästi tai väliaikaisesti lopettaa. Älä käytä Liikuttajat-palvelua minkään tiedon varmuuskopiointiin.

10.2. Mikäli Tilauksen ostosopimuksessa tai toimituksessa on virheitä, ota yhteyttä ilman viivästystä ostamasi palvelun tai tuotteen palveluntarjoajaan. Jos Liikuttajat palvelualustassa on virheitä niin ota yhteyttä asiakaspalvelu@liikuttajat.fi. Virheet tulee kuvata ja yksilöidä mahdollisimman tarkasti.

10.3. Yhteistyökumppani on yksin vastuussa kaikista virheistä, jotka liittyvät Tilauksen sisältöön tai sen tuottamiseen tai muuten Ostosopimuksen täyttämiseen.

11. SOVELLETTAVA LAKI JA RIIDANRATKAISU

11.1. Näihin Käyttöehtoihin sovelletaan Suomen lakia.

11.2. Mikäli olet kuluttaja, huomioithan, että näillä Käyttöehdoilla ei voida rajoittaa sellaisia oikeuksiasi, jotka perustuvat pakottavaan kuluttajansuojalainsäädäntöön.

11.3. Näistä Käyttöehdoista aiheutuvat riidat ratkaistaan Kanta-Hämeen käräjäoikeudessa. Kuluttajalla on kuitenkin aina oikeus saattaa asia käsiteltäväksi asuinvaltionsa toimivaltaiseen tuomioistuimeen. Mikäli olet kuluttaja Euroopan Unionin alueella, sinä ja Liikuttajat Oy voitte myös käyttää Euroopan Komission tarjoamaa verkkovälitteistä riidanratkaisupalvelua. Palvelu on saatavilla osoitteesta ec.europa.eu/odr. Kuluttajana voit riitatilanteessa kääntyä myös kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavaan ratkaisuelimen puoleen (esimerkiksi Suomessa Kuluttajariitalautakunta, kuluttajariita.fi ja kuluttajaneuvonta.fi).

12. MUUTOKSET KÄYTTÖEHTOIHIN

12.1. Näitä Käyttöehtoja voidaan muuttaa.

12.2. Liikuttajat Oy julkaisee muutetut Käyttöehdot Liikuttajat Oy:n internetsivuilla ja ilmoittaa Käyttäjälle Käyttöehtojen muutoksesta Liikuttajat-palvelussa tai sähköpostitse siihen osoitteeseen, jonka Käyttäjä on lisännyt Liikuttajat-palveluun. Jos Käyttäjä ei hyväksy muuttuneita Käyttöehtoja, tulee Käyttäjän lopettaa Liikuttajat-palvelun käyttö.

13. SIIRRETTÄVYYS

13.1. Liikuttajat Oy:llä on oikeus siirtää kaikki näistä Käyttöehdoista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet kokonaan tai osittain konserniyhtiölleen, seuraajalleen tai Liikuttajat-palvelua koskevan liiketoiminnan ostajalle ilman Käyttäjän hyväksyntää.

13.2. Käyttäjällä ei ole oikeutta siirtää näistä Käyttöehdoista johtuvia oikeuksia tai velvollisuuksia kokonaan tai osittain.