Tuotteiden ja tapahtumien myyntiaika

Tuotteiden ja tapahtumien myyntiaika

myyntiajan ajastus kansikuva

Ohjelmistokehittäjämme ovat ahkeroineet ja saaneet valmiiksi erittäin toivotun ominaisuuden – tuotteen tai tapahtuman myyntiaika voidaan nyt ajastaa

Myyntiajalla tarkoitetaan tuotteen ostamisen aikapohjaista rajoittamista.  Rajoituksella voi olla alkamis- ja päättymisajankohta tai vain toinen näistä. 

  • Tuote voi olla myynnissä annetulla aikavälillä, esim. 1.-31.1.23
  • Tuotteen ostaminen on sallittua annetun ajankohdan jälkeen, esim. tuotteen myynti alkaa 1.1.23 ja on siitä eteenpäin saatavissa ilman määritettyä päättymisaikaa.
  • Tuotteen ostaminen ei ole sallittu annetun ajankohdan jälkeen, esim. tapahtuman lippujenmyynti loppuu kolme päivää ennen tapahtuman alkua.
  • Jos myyntiaikoja ei anneta, tuote on myynnissä aina, kuten tähän asti on ollut.

 

Kauppias voi määrittää myyntiajan kaiken tyyppisille tuotteille. Myyntiajan voi määritellä tuote- ja variaatiokohtaisesti sekä tapahtumatyyppisessä tuotteessa myös tapahtumakertakohtaisesti. Kauppias voi esimerkiksi määrittää, milloin tapahtuman myynti loppuu, esim kolme päivää ennen tapahtumaa tai millä aikavälillä tiettyä tuotetta on myynnissä. Uusi ominaisuus mahdollistaa myös esimerkiksi eri hintaisten lippujen myynnin eri aikoina, kuten early bird -liput.

Myyntiaika ei vaikuta näkyvyyteen tapahtumakalenterissa eikä tuotelistauksessa eli tuotteet ja tapahtumat näkyvät sivuilla normaalisti, vaikka niiden myyntiaika ei ole vielä voimassa ja ne ovat ne ovat julkisessa tilassa. 

Myyntiaika esimerkki 1

”Liikunta-alan yritys haluaa että Kinkunpoltto – jumppatunnin myynti alkaa heti joulun jälkeen. Yrittäjä on lomilla joulun, eikä halua tulla 27.12. kauppiaan hallintasivulle laittamaan jumppatuntia myyntiin, eikä hän halua, että jumppatunti on myynnissä ennen joulun pyhiä. Niinpä yrittäjä luo tapahtuman ennen joululomia ja asettaa myyntiajan alkamaan 27.12.2022 ja päättymään 7.1.2023.”

Yrittäjä luo uuden tuotteen ja asettaa myyntiajan tuotekohtaisesti alkamaan 27.12.2022 ja loppumaan 7.1.23, jolloin myyntirajoite koskee kaikkia variaatioita.  

myyntiaika

Myyntiaika esimerkki 2

“Kauneusalan yrittäjä on lanseeraamassa uutta kauneuden hoitoon liittyvää palvelua elokuussa 2023 ja haluaa ennen omia kesälomiaan tehdä tuotteen valmiiksi Liikuttajat-palveluun, jotta se on välittömästi myynnissä, kun yrittäjä palaa lomiltaan.  Niinpä yrittäjä luo tuotteen Liikuttajat-palveluun jo kesäkuussa ja asettaa myyntiajan alkamaan 1.8.2022.” 

Yrittäjä luo uuden tuotteen ja asettaa myyntiajan tuotekohtaisesti, jolloin se koskee kaikkia variaatioita. 

myyntiaika esimerkki

Kunnes palvelu tulee myyntiin, näkyy se sivuilla seuraavanlaisesti:

tulossa myyntiin

Myyntiaika esimerkki 3

“Golf-alan yrittäjä järjestää golfin alkeiskursseja pitkin kesää. Golf-kurssien sisältö on sama jokaisella tapahtumakerralla. Hän luo tapahtumatyyppisen tuotteen ja sille useamman tapahtumakerran. Yrittäjä haluaa asettaa jokaisella tapahtumakerralle oman myyntiajan.  

Alkeiskurssit järjestetään kesäkuun kolmena lauantaina peräkkäin ja tapahtumakertojen myynnin halutaan päättyvän jokaista lauantaita edeltävänä torstaina, jotta golf yrittäjä pystyy kertomaan golf-opettajalle, onko alkeiskurssilla tarpeeksi osallistujia.”

 

Alkeiskurssi 1 järjestetään 4.6.23 ja se on myynnissä 29.5. – 2.6.23 välisen ajan 

Alkeiskurssi 2 järjestetään 11.6.23 ja se on myynnissä 29.5. – 9.6.23 välisen ajan 

Alkeiskurssi 3 järjestetään 18.6.23 ja se on myynnissä 29.5. – 16.6.23 välisen ajan  

 

Yrittäjä luo yhden uuden tapahtumatyyppisen tuotteen. Kun tuotekohtaista myyntiaikaa ei määritetä, tuote on heti näkyvissä maksulinkki sivulla. Yrittäjä määrittää tapahtumakerroille myyntiaika rajoitteen. Tapahtumaan ei voi ilmoittautua kuin myyntiajan määrittämällä aikavälillä. 

tapahtumien myyntiaika

Kun tapahtumat on julkaistu, näkyy jokaisessa tapahtumakerrassa erikseen niiden myynnin lopetusaika. Halutessaan jokaisen tapahtumakerran myyntiaikoja voi vielä erikseen muokata. 

myyntiajat

Myyntiaika esimerkki 4, Early bird -liput

”Joogayrittäjä järjestää joogatapahtuman 8.4.2023. Tapahtuman myynti alkaa 27.12.22 ja loppuu 3.4.2023. Hän haluaa myös myydä edullisempia Early bird -hintoja tammikuun 2023 ajan.”

Yrittäjä luo normaaliin tapaan tapahtumatyyppisen tuotteen. Perustietojen myyntiaikaan hän määrittää myyntiajan alkamaan 27.12.22 ja loppumaan 3.4.23. Ennen kuin tapahtuman myynti alkaa, maksulinkki sivulla lukee ”Tulossa myyntiin 27.12.22”.

Hinta- ja tuotevariaatioon yrittäjä luo kaksi hintavariaatiota, normaalihintaisen lipun sekä Early bird-lipun. Early bird-lipun hintavariaatioon yrittäjä määrittää myynnin alkamaan 1.1. ja loppumaan 31.1.23. Early bird -lipun tuotevariaation nimi kanttaa olla esim. ”Early bird-hinta, saatavilla 1.-31.1.23”. Normaalihintaiseen lippuun ei tarvitse tehdä määritystä ja siten se on myynnissä koko tapahtuman myynnin ajan. 

Early bird hinnat

 Silloin kun Early bird -hinta ei ole saatavilla, tuotevariaatiossa lukee ”Ei saatavilla”.

hinta ei saatavilla

Yhteenveto

Kun tuotteelle tai tapahtumalle on määritetty myyntiaikoja, näkee tuotteen/tapahtuman  Yhteenveto-valikosta kaikki myyntiajan määritykset. Tapahtumien kohdalla Yhteenveto-valikosta näkee tulevat, menneet ja julkaisemattomat tapahtumakerrat.

yhteenveto myyntiajoista

Jaa:

Lisää artikkeleja

verkkosivumme ovat uudistusneet

Verkkosivumme ovat uudistuneet

Tervetuloa uudistuneille verkkosivuillemme! Liikuttajien verkkosivut ovat saaneet uuden ilmeen sekä ulkoasun. Sekä värimaailmaa, että sivujen rakennetta muokattiin, jotta sivuistamme tuli entistä selkeämmät ja helppokäyttöiset sekä

Tapahtuman osallistujan rekisteröiminen QR-koodilla

Tiimimme on kehittää palveluamme jatkuvasti entistäkin käyttäjäystävällisemmäksi. Viimeisimpänä päivityksenä tapahtuman osallistujan käynti voidaan rekisteröidä pääsylipussa olevan QR-koodin avulla. Kauppias pystyy määrittämään tapahtumatyyppiseen tuotteeseen, haluaako hän

Ota yhteyttä