Liikuttajissa käytämme sanaa katalogi kuvaamaan kategorioita. Voit tehdä erilaisia katalogeja, joiden alle teet erilaisia tuotteita. Palvelussa on automaattisesti valmiina kaksi katalogia Tuotteet ja Tapahtumat. Näiden lisäksi voit itse tehdä niin monta katalogia kuin haluat tai voit muokata olemassa olevien katalogien nimiä. Uutta tuotetta luotaessa on valittava katalogi, jonka alle tuote menee.

Huomioithan, mikäli vaihdat olemassa olevien tuotteiden katalogia ja olet jakanut tuotteen linkkiä, ei uusi url toimi katalogin vaihdon jälkeen.

Katalogien luonnista löydät ohjeet täältä.