Myytävillä tuotteilla ei ole minimi- eikä maksimimäärää.