Tapahtumilla ei ole minimi- eikä maksimimäärää. Voit luoda yksittäisiä tapahtumia tai kursseja.